Vägförvaltare att hyra

Stockholms län, Uppsala län och Södermanlands län (SUS)

Har vägföreningen problem att få ihop en styrelse kan vägförvaltare anlitas. Med vägförvaltare menas när hela styrelsearbetet, eller stor del av arbetet övertas av en person – i vårt fall en utomstående konsult som specialiserat sig på vägföreningsfrågor. En vägförvaltare behöver inte vara medlem i föreningen utan sköter beslutad verksamhet enligt upprättat avtal fram till respektive stämma.

Hur går det till ?

(i stora drag)

Ansvaret formuleras och delegeras vid respektive årsstämma. Alternativt utförs konsultinsatsen på uppdrag av styrelsen. Jobbet innebär uppgifter inom exempelvis vägteknik, föreningsadministration, utredningar, upphandling eller hyra av ordförande vid stämman. För att tillhandahålla detta finns programvara för administration, medlemsutskick, mm.

Juridiska aspekter

Tjänsten är utformad i enlighet med riktlinjer från REV och finns också med på REVs lista över vägförvaltare. Medlemmar i REV kan logga in på www.revriks.se för att läsa vad REV skriver om vägförvaltare. Sök på vägförvaltare och du får upp informationshäftet Vägförvaltare. Juridiska aspekter på tjänsten är analyserade tillsammans med Optimus Advokatbyrå.

» REV (Riksförbundet Enskilda Vägar)
» Optimus Advokatbyrå

Utbildning och kompetens inom vägförvaltning:

  • Ordförande Hall-Kungsdalens Samfällighetsförening (HKS) sedan juni 2011
  • Kurs 1 (Utbildning för styrelseledamöter i vägorg.), REV, 2015
  • Kurs 2 (Utbildning för styrelseledamöter i vägorg.), REV, 2016

Exempel på särskilda kompetensutvecklande aktiviteter utöver ordinarie verksamhet inom HKS:

  • Förhandling och avtalsutformning med Svevia angående en bergtäkt inom HKS geografiska förvaltningsområde, 2011-2012
  • Lantmäteriförrättning. Ombildning av ideell stugförening och samtliga stugvägar till ytterligare en gemensamhetsanläggning (GA:3) förvaltad av HKS, 2014-2016
  • Vägrenoveringsprojekt (GA:3 enligt ovan) med bland annat inventering, samverkan med vägtekniker, budget, upphandling av entreprenör samt projektledning för vägrenovering, 2014-2017

Kontakt

Mats Olsson
Telefon: 0708 670 570
E-mail: mats@vagforvaltare.se

Företagsuppgifter
Zappiens Intelligence AB
Kungsdalen 64, 152 97 Södertälje
Organisationsnummer: 556718-0327